test

Kreativa
vildhjärnor &
kodknäckare

Du kan se oss som ett gäng kreativa vildhjärnor skolade i industriell produktion och produktutveckling. MGNS gillar utmaningar och kan vara den kreativa partner utanför din egen organisation som ser dina problem från ett annat håll.