Löpande information gällande Coronavirus (covid -19)

Published on Jul 2, 2020

Bästa Tedactive Gym medlemmar! 

Bästa Tedactive Gym medlemmar! 

Våra ordinarie öppettider gäller fortsatt, liksom våra gruppträningspass på Tedactive Gym tills något annat meddelas. Info om aktuella öppettider & gruppträningspass finns på vår hemsida.

Vi fortsätter att hålla er uppdaterade om vad och hur vi gör för att hålla vårt gym så säkert från risk att Coronaviruset (covid-19) kan spridas till medlemmar och anställda.

På Tedactive gör vi allt vi kan med våra resurser som vi har möjlighet till för att hindra smittspridningen. Vi håller oss ständigt uppdaterade av Folkhälsomyndigheterna och följer deras rekommendationer. Utöver detta så har vi:

• Utökat städningen ännu mer från en redan mycket hög nivå. Vi städar/spritar även under helger, när vi normalt inte är bemannade i receptionen.
• Vi städar/spritar wc, handfat, dörrar, handtag, dörröppnare, bänkar, maskiner, redskap och andra kontaktytor som vi bedömer behöver extra översyn.
• Utökat med mer handsprit och gjort våra handspritstationer ännu mer synliga.
• Vi har gått ut med instruktioner till alla våra instruktörer, så vi tillsammans kan påminna alla medlemmar om att hjälpas åt att hålla efter med rengöring av maskiner.

1. Ett viktigt meddelande till dig som medlem:
Kom ihåg att vi tillsammans gör skillnad! Var extra noga med hygienen och gör rent din träningsutrustning både före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis även minska risken att smitta andra.

Det är glädjande att konstatera att fler och fler börjat att träna på gymmet igen! Dock är INTE Coronavirus-tiden över, så det är MYCKET VIKTIGT att alla tvättar/spritar de maskiner och redskap som ni använder på gymmet! Vi har gott om sprayflaskor med desinfektionsmedel med sprit i och papper utplacerat på många ställen på vårt gym. ANVÄND DESSA!
Att inte rengöra maskiner och/eller redskap efter sig kan leda till avstängning!

2. Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma om du känner dig något krasslig. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. DU skall ALDRIG träna när du är sjuk, oavsett Coronavirus-tider.

3. Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

4. Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

5. Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

6. Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.
Vi har handspritstationer på många ställen på Tedactive Gym.

7. Gruppträningspass på Tedactive och instruktörer

• Nästan alla gruppträningspass har tillsvidare maxantal 15 personer, så vi kan hålla avstånd till varandra vid träning. Ex cyklarna i cykelsalen står med större avstånd mellan varandra än tidigare och de ordinarie platserna på cykelpassen om 30 deltagare är nu max 15.
• Gruppträningspassen Active 360 Bas och Puls, Spartacus, BootCamp, Seniorpass och dans kör vi utomhus.
• Pass kan komma att ställas in med kort varsel. En instruktör som känner sig det mista sjuk kommer INTE att leda sina pass, och det är inte säkert att vi kan få in ersättare. Som vanligt får ni sms om ni är anmälda till ett pass som blir inställt, och det går inte att boka sig på inställda pass.

8. Omklädningsrum och ombyte/dusch
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer bör man undvika att byta om och duscha i ex idrottshallar, simhallar och på gym. Detta då det kan samlas många personer på liten yta. Så, kan du byta om och duscha hemma rekommenderar vi detta och framför allt när/om du deltar i gruppträningspass där det är många deltagare. Som ni vet städar vi bla omklädningsrum, duschar och wc noggrant och ofta med desinfektionsmedel. Nu har vi sedan Corona-virus-tiden lagt in extra städ/spritning av duschar och wc dagligen, så också på helger när vi är obemannade i receptionen. 

Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla viruset borta.

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/